Vårt koncept

Studier och träning

Fria Läroverken är gymnasieskolan för studier och träning. Våra ledord när det kommer till studier är lärarledd undervisning i en trygg inlärningsmiljö utifrån det som enligt forskning leder till bäst kunskapsutveckling.

Bästa förutsättningarna för en riktigt bra gymnasietid

Vårt schema utgår från att fysisk aktivitet gör att du mår bra, får mer ork och energi och därmed kan prestera så bra som möjligt i dina studier. Därför har du möjlighet att träna under skoldagen, helst flera gånger i veckan. Vi satsar också på att du ska äta bra och näringsrik lunch varje dag.

Med duktiga och engagerade lärare, undervisning av hög kvalitet, bra stämning och utrymme för träning under skoldagen får du de bästa förutsättningarna för en riktigt givande gymnasietid och för en bra framtid!

Dina studier – för kunskapsutveckling och resultat

På Fria Läroverken kännetecknas undervisningen av ordning och reda och genomtänkt pedagogik, utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Det viktigaste för oss är att du ska lyckas med dina gymnasiestudier. För att du ska lära dig så mycket som möjligt och nå bästa möjliga resultat, arbetar vi med lärarledd undervisning, tydliga instruktioner och kontinuerlig feedback. På schemat har vi också längre arbetspass vilket ger gott om tid för kunskapsutveckling med stöd av läraren.

Träning – för välmående och bättre studiefokus

Fysisk aktivitet och träning gör din hjärna mer kreativ, fokuserad och anpassningsbar. När du får in regelbunden träning i din vardag förbättrar du både ditt välmående, din hälsa och din inlärningsförmåga.

Nationellt Godkänd Idrottsutbildning

Om du vill kombinera dina studier med en elitsatsning på din idrott så har du kommit rätt. På en Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) får du under tre pass i veckan fokusera på avancerad teknisk och taktisk utveckling inom din idrott. Du tränar på avancerad nivå och läser teoretiska kurser i tränings- och tävlingslära. Totalt avsätts ungefär 500p till din idrottssatsning.

Läs mer om NIU»