Om företaget

Data- och integritetspolicy

Vi på Fria Läroverken i Sverige AB (Watma Education) värnar om dina personuppgifter. Därför har vi i enlighet med Dataskyddsförordningen en policy för hur vi hanterar personuppgifter.

Hantering av personuppgifter

Nedan berättar vi hur och varför vi hanterar dina personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dem på ett säkert sätt.

Varför och hur länge sparar ni mina personuppgifter?
Vi hanterar personuppgifter som har ett allmänt intresse och som krävs för bolagens myndighetsutövning. Personuppgifterna hanteras aldrig under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål som personuppgifterna behandlas. Det innebär att vi sparar elevers personuppgifter under den tid de studerar hos, vårdnadshavares personuppgifter under den tid som deras barn studerar hos oss samt personals personuppgifter under deras anställningstid. Allt detta gör vi för att kunna erbjuda våra elever och personal en trygg, säker och kvalitativ utbildning respektive anställning.

Enligt Dataskyddsförordningen artikel 17 raderas, avaktiveras eller arkiveras de personuppgifter som inte längre får registerföras. Ett exempel på ett sådant scenario är när ett studieavbrott eller studieuppehåll inleds. Ett annat exempel är när en personal avslutar sin tjänst.

Vi hanterar också personuppgifter som tillsammans med ett samtycke lämnats via ett kontaktformulär på hemsidan, en Gymnasiemässa, ett Öppet Hus eller någon annan liknande marknadsaktivitet. Dessa personuppgifter lagras hos oss i max 18 månader och används för att ge personen i fråga information om gymnasievalet via e-post, sms eller telefonsamtal.

Kan jag rätta mina uppgifter eller bli borttagen ur era register?

Du kan närsomhelst kontakta oss på gdpr@laroverken.se om du har frågor kring hur dina personuppgifter är registrerade hos oss. Du som är registrerad hos något av våra bolag, har i enlighet med Dataskyddsförordningen rätt att:

…få ut dina personuppgifter.

…få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

…få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade.

…kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas.

…när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig.

…få dina personuppgifter raderade.

Lämnas mina uppgifter vidare till någon obehörig?
Nej, vi lämnar aldrig ut några personuppgifter till obehöriga. Dock lämnar vi ut personuppgifter när det krävs för bolagens myndighetsövning. Ibland begär exempelvis myndigheter som Skolinspektionen och SCB uppgifter från oss.

Cookies

Våra hemsidor använder cookies. En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas i din webbläsare för att på olika sätt komma ihåg dig och ditt besök. Enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, ska alla besökare av en webbplats informeras om vad cookies används till. Mer information finns att läsa på Post- och telestyrelsens hemsida.

Vi använder cookies för att kunna förbättra din upplevelse av vår webbplats. Med hjälp av analystjänsterna Strategic Audience Map samt Google Analytics mäter vi trafiken på våra hemsidor och för statistik över den. Vi skräddarsyr även ibland annonser baserat på vilka sidor du besökt eller vad du söker efter och det gör vi både med hjälp av den förstnämnda tjänsten samt med Google Adwords.

Du kan enkelt stänga av cookies för alla hemsidor du besöker. Det gör du genom att gå in i din webbläsares inställningar.

Har du frågor?

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen skicka din fråga till gdpr@laroverken.se.

Personuppgiftsansvarig
Fria Läroverken i Sverige AB: Org.nr: 556917-2041
Gymnasieskolor i Syd AB: Org.nr: 556930-6979

Adress till samtliga: Box 2028, 600 02 Norrköping
gdpr@laroverken.se