Om företaget

Fria Läroverken

Fria Läroverken driver gymnasieskolor i Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Malmö, Norrköping och Ystad.

Vårt koncept: För studier och träning

Våra gymnasier förenas av en gemensam vision. Vi brinner för att locka fram det bästa ur varje elev, och vi har en tydlig syn på hur det ska gå till. Vi erbjuder trygghet och studiero, och lägger stort fokus på  träning eftersom vi är övertygade om att det är oerhört viktigt för att göra studierna framgångsrika.

Hos oss kan alla elever kombinera sina studier med träning på skoltid.

Mer om vårt koncept»

Fria Läroverken, en del av…

Watma Education

Fria Läroverken är en del av Watma Education. Inom gruppen finns även grundskolan Nordic International School. Vidare driver Watma Education resursskolan KF-utbildning samt grundskolan Kronoberg Skola. Sedan 2020 driver Watma Education vuxenutbildning samt en gymnasieskola under namnet Kunskapscompaniet.

Watma Education»

Fria Läroverken i Sverige AB är huvudman för gymnasieskolorna i Karlstad, Linköping, Malmö och Norrköping. Gymnasieskolor i Syd AB är huvudman för gymnasieskolorna i Kalmar, Karlshamn och Ystad.