Det här är Fria Läroverken

Fria Läroverken driver sju gymnasier i Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Malmö, Norrköping samt Ystad. Inom koncernen finns även resursskolan KF samt grundskolorna Nordic International School och Kronoberg Skola.