Våra skolor


Fria Läroverken driver gymnasieskolor i KalmarKarlshamnKarlstad, Linköping, Malmö, Norrköping och Ystad.

Fria Läroverken är en del av Watma Education. Inom gruppen finns även grundskolan Nordic International School som har verksamhet i Kalmar, Karlstad, Norrköping och Trollhättan. Vidare driver Watma Education resursskolan KF-utbildning samt grundskolan Kronoberg Skola. Sedan 2020 driver Watma Education vuxenutbildning samt en gymnasieskola i Eskilstuna under namnet Kunskapscompaniet.