Arkiv

Här samlar vi all tidigare publicerad information rörande covid-19.

Hösten 2020

2020-11-18

Sveriges skolor ska hålla öppet så länge som det är möjligt, enligt rådande beslut och riktlinjer från regering och myndigheter. Gymnasieskolor får möjlighet att delvis gå över till distans- eller fjärrundervisning om det krävs för att undvika trängsel i skolans lokaler. I samband med att denna möjlighet införs understryker dock regeringen att det inte ska förekomma mer distans- eller fjärrundervisning än vad som är absolut nödvändigt eftersom undervisning på plats i skolan är en bättre undervisningsform för de allra flesta elever. Fria Läroverken kommer utifrån detta att fortsätta det pågående arbetet med åtgärder på varje enskild skola för att minska trängseln i skolans lokaler. Vid misstänkta eller bekräftade fall av Covid-19 på skolan analyserar rektor tillsammans med skolans huvudman situationen på skolan. Kontakt tas alltid med smittskyddsläkare för rådgivning innan beslut om åtgärder tas.

Våren 2020

2020-05-29
Regeringen har fredag 29 maj gått ut med information om att Folkhälsomyndigheten beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni. Det innebär att Fria Läroverkens gymnasieskolor kan övergå till ”vanlig” undervisning vid skolstarten i augusti. När gymnasieskolorna öppnar igen efter sommaren kommer vi följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning, på samma sätt som görs på koncernens grundskolor. Läs gärna mer här.

Aktuell information

Här samlar vi all aktuell information rörande covid-19.

Klicka här»