Information med anledning av coronaviruset

Fria Läroverken följer noggrant utvecklingen rörande coronaviruset och rekommendationerna från Regeringen och Folkhälsomyndigheten.

2021-01-21

Fria Läroverken kommer under veckan som kommer (vecka 4) att som planerat ha en hög grad av fjärr- och distansundervisning för samtliga årskurser. Liksom tidigare kan det bli aktuellt att skolan tar in grupper av elever till skolan, exempelvis elever som har svårigheter att klara av distansundervisningen eller som behöver genomföra praktiska moment. Mer information ges via Schoolsoft.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att gymnasieskolor från och med 25 januari till 1 april 2021 ska bedriva undervisning som en kombination av  fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning. Rekommendationen är att undervisning på distans skall ligga mellan 20-80%.

2021-01-19

Beslut om förlängd fjärr- eller distansundervisning under januari
Fria Läroverken har beslutat om att förlänga perioden med fjärr- eller distansundervisning med ytterligare en vecka, till och med 29 januari 2021. Syftet är att bidra till minskad smittspridning av covid-19 i samhället. Mer information ges via Schoolsoft. Från den 1 februari ska sedan undervisningen ske på plats i skolans lokaler så långt som möjligt.

2020-12-18

Regeringen har idag meddelat att gymnasieskolan ska fortsätta med fjärr- eller distansundervisning, med vissa undantag, till och med den 24 januari 2021 för att i kombination med övriga smittskyddsåtgärder bidra till minskad smittspridning av covid-19 i samhället. Vårterminen startar på utsatt datum och på det sätt som kommuniceras av respektive skola, mer information finns på Schoolsoft.

2020-12-03

Regeringen har beslutat att Sveriges gymnasieskolor skall övergå till fjärr- eller distansundervisning fr o m 7 december t o m 6 januari 2021. Syftet är att åstadkomma en bromsande effekt på smittspridningen som nu är på en alltför hög nivå och med ett högt tryck på sjukvården.

Undantag: Gymnasieskolorna ska hållas öppna för elever på introduktionsprogram, elever i behov av särskilt stöd, för praktiska moment och annat som inte kan skjutas på och som inte går att genomföra på distans samt vissa prov. Viktigt att särskilt uppmärksamma situationen för elever på språkintroduktionsprogram, elever med social oro eller trångboddhet, elever med behov av kontakt med lärare eller elever med

För- och grundskola omfattas inte.
Vuxenutbildning följer fortsatt samma riktlinjer som för arbetsplatser dvs. fjärr- och distansundervisning så mycket som möjligt.

Huvudmannens riktlinje vid distansstudier
Samtliga skolor skall fortsatt följa ordinarie schema och bedriva digital distansundervisning (förutom de undantag som nämns ovan) för att hålla den garanterade undervisningstiden. Realtidsdistans (fjärrundervisning) skall bedrivas i möjligaste mån.

 

Arkiv

Här samlar vi all tidigare publicerad information rörande covid-19.

Klicka här»

Frågor och svar

Guide och tips

Vi har skapat en guide med tips till elever vid distansstudier. Ta gärna del av den här.

Klicka här»