Det här är Fria Läroverken

Fria Läroverken driver sju gymnasier i Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Malmö, Norrköping samt Ystad. Samtliga skolor kombinerar elevens eget intresse med studier av hög kvalitet. Inom koncernen finns även Kronoberg grundskola i Växjö samt en resursskola i Norrköping, Karmfalkska.