Det här är Fria Läroverken

Fria Läroverken driver sju gymnasier i Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Malmö, Norrköping samt Ystad. Samtliga skolor kombinerar elevens eget intresse med studier av hög kvalitet. Inom koncernen finns även Nordic International School, Kronoberg Skola samt resursskolan KF.