Rekordmånga vill studera på Fria Läroverken

pressrelease

2019-02-20, 08:00

Ansökan till årets gymnasieval har stängt på samtliga av Fria Läroverkens verksamhetsorter. De preliminära siffrorna visar att det finns ett stort intresse bland Sveriges niondeklassare att kombinera studier och träning på någon av Fria Läroverkens sju skolor. Koncernen har totalt hela 31 procent fler sökande jämfört med förra året.

– Vi har ett stort söktryck i år och det är vi väldigt glada och stolta över. Vi har under hösten sett tendenser till att många vill söka till oss då vi haft ett stort antal besökare på våra olika aktiviteter kopplade till gymnasievalet, säger Katharina Sjögren-Edström, VD på Fria Läroverken i Sverige.

Totalt har nästan 700 elever valt att söka till någon av koncernens skolor i första hand, en siffra man är väldigt nöjd med.

– Vi arbetar kontinuerligt och målmedvetet med att göra skolorna samt våra program och idrottstillval attraktiva, och det stora antalet förstahandssökande tror jag är ett resultat av det arbetet. För oss är det viktigt att ständigt förbättra och utveckla våra utbildningar, säger Katharina Sjögren-Edström.

Under hösten har man lanserat sitt nya koncept kring studier och träning, något som tagits emot väl av såväl elever som vårdnadshavare. Skolkoncernen vill med konceptet uppmuntra sina elever till ambitiösa studier med sikte på kunskapsutveckling.

– I samband med konceptlanseringen har vi tagit fram ett betygssystem som möjliggör ett helt nytt sätt att mäta elevernas kunskapsutveckling. Systemet är ett så kallat Business Intelligence system och innebär att vi kan fånga upp och utmana varje enskild elev på den nivå som den befinner sig, samt dra slutsatser både inom och mellan koncernens olika skolor, säger Katharina Sjögren-Edström.

Konceptet uppmuntrar också eleverna till rörelse på skoltid, ett behov som bekräftats i Folkhälsomyndighetens senaste rapport om att skolelever rör sig allt mindre.

– Vi gör lokala anpassningar av konceptet på våra skolor men det finns en gemensam grund. Medan vi i exempelvis Norrköping flyttar till nya lokaler för att anpassa skolmiljön till både studier och träning så lanserar vi i Linköping ett helt nytt alternativ till träning på skoltid, säger Katharina Sjögren-Edström.