Malmö Fria Läroverk expanderar

pressrelease

2020-06-24, 08:00

Malmö Fria Läroverk genomgår nu flera större ombyggnationer för att möta det ökade intresset som finns för att studera vid skolan.

– Det känns jättebra att genomföra den här satsningen och lyfta skolan ytterligare en nivå, säger Ove Tunhav, rektor på skolan.

Ombyggnationen som kunde inledas redan för några veckor sedan när gymnasiestudierna bedrevs på distans, omfattar renovering av befintliga lokaler, iordningställande av en ny skolrestaurang med tillhörande elevcafé samt en ny laborationssal. Även skolans planritning förändras för att ge möjlighet till fler och större klassrum.

– Lokalmässigt blir Fria något av en helt ny skola, säger Ove Tunhav.

Malmö Fria Läroverk har sedan hösten 2019 implementerat ett nytt koncept in sin skolrestaurang vilket kommer fortsätta att bedrivas och utvecklas i de nya lokalerna. Läs mer här.