Locker Room Talk på besök i Norrköping

pressrelease

2018-04-11, 08:00

Under tisdagsförmiddagen fick Fria Läroverken i Norrköping besök av Locker Room Talk Sverige. Besöket som är en del av skolans värdegrundsarbete, syftade till att låta eleverna reflektera och diskutera över språkets och bemötandets betydelse för människosyn, medmänsklighet och trygghet.

– Det finns flera anledningar till varför vi valde att bjuda hit Locker Room Talk. Bland annat är vi i personalen starkt övertygade om att trygghet skapar trivsel på skolan och det är just det som Locker Room Talk arbetar för, ett jämställt samhälle där alla människor kan känna sig trygga och välkomna för den man är. Vi i personalen är också övertygade om att trivsel och trygghet leder till studiero, vilket i sin tur bidrar till ett ökat lärande, säger Jessica Hallberg, rektor på Fria Läroverken i Norrköping

Shanga Aziz är en av grundarna av Locker Room Talk och han var på plats för att föreläsa och arbeta med eleverna. Shanga höll en föreläsning för samtliga i årskurs ett och två för att därefter samla skolans killar för en utbildning i jämställdhet och schyssta attityder mot snacket i omklädningsrummet. Under tiden fick tjejerna på skolan träffa skolans Elevhälsoteam samt representanter från Svenska kyrkan för att prata om normer och jämställdhet.

Fria Läroverken i Norrköping arbetar mycket med sin värdegrund vilken innefattar flera saker utöver trygghet.

– I vårt värdegrundsarbete arbetar vi för att se till att det finns ett värdegrundsinslag i samtliga ämneskurser. Vi har också ett kontinuerligt möte med skolans elevråd varannan vecka. Vidare har vi på skolan ordningsregler som eleverna varit med och skapat, ett aktivt Elevhälsoteam som besöker klasserna samt gemenskapshetsskapande skolaktiviteter, säger Jessica Hallberg.

Trivsel, trygghet och välmående arbetar skolan just nu med i ett ytterligare projekt, en poängtävling vilken handlar om att samla poäng genom att låsa sin telefon på skoltid.

– Tävlingen hjälper eleverna att hantera sitt mobilanvändande och rikta fokuset mot skolarbetet, avslutar Jessica Hallberg.

Se fler bilder från dagen samt en hälsning från Shanga på skolans Instagramkanal