Linköping nysatsar och erbjuder nytt alternativ till rörelse under skoltid

pressrelease

2019-02-12, 08:00

Det är idag allmänt känt att det finns ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och hjärnans funktion. Träning gör oss mer stresståliga, kreativa samt fokuserade och för skolelever innebär det i regel bättre studieresultat. Trots denna vetskap visar en rapport som nyligen publicerades av Folkhälsomyndigheten, att de flesta elever rör sig allt mindre. WHO rekommenderar minst 60 minuters måttligt ansträngande fysisk aktivitet per dag och det är det idag väldigt få elever som kommer upp i. Med start i höst nysatsar Linköping Fria Läroverk för att erbjuda sina elever ett nytt alternativ till rörelse under skoltid.

Satsningen kallar skolan för ”Träningsgrupp” i vilken eleverna kommer att få träna för hälsans skull, utan att det kopplas till kurser och betyg. Gruppen kommer att träna 2-3 pulshöjande träningspass i veckan under ledning av instruktör och intresset har varit stort under höstens Gymnasiemässa och Öppna Hus där skolan presenterat nyheten. Träning på skoltid är dock inget nytt för Linköpingsskolan. Sedan skolan startades har eleverna haft möjlighet att i form av ett så kallat individuellt val, få betyg i både Fotboll, Fys & hälsa, Handboll, Innebandy och Ishockey.

– Vi vill att fysisk aktivitet och rörelse ska vara en integrerad, naturlig del av skoldagen. På samma sätt som att läsa, skriva och räkna, säger Marie Lundeborg, rektor på Linköping Fria Läroverk.

Nysatsningen kräver en engagerad och kunnig personal. Inom ramen för koncernens satsning på kompetensutveckling har därför samtlig personal tagit del av Anders Hansens bok ”Hjärnstark” som berör hur vår hjärna påverkas positivt av rörelse.

– Vi är övertygade om att vår satsning är rätt både utifrån forskningen och den positiva responsen. Träning ska bli en allt mer naturlig del av Frias skolkultur och givetvis gäller det inte bara eleverna. Eftersom personalen är en viktig del av detta kulturbygge, kommer vi att uppmuntra till och skapa förutsättningar för träning även för dem, säger Marie Lundeborg.