Linköping blir certifierad FN-skola

pressrelease

2017-09-05, 08:00

Fria Läroverken i Linköping har som enda skola i Östergötland blivit certifierade som FN-skola. Certifieringen utfärdas av FN-förbundet UNA Sweden och innebär att skolan och FN-förbundet tillsammans kommer arbeta för att stärka skolans globala profil.

Certifieringen ger skolan tillgång till lärarfortbildningar, undervisningsmaterial och pedagogisk vägledning för att stärka kompetensen i globala frågor. Skolan får även stöd direkt till eleverna genom hjälp med att starta och driva en FN-elevförening, med föreläsningar, olika nationella träffar och olika engagemangspaket.

”Vi är otroligt glada över att ha fått denna certifiering. Den kommer göra stor skillnad i vårt framtida arbete med internationalisering. Som skola är vi kanske mest känd för våra idrottsprofiler men det här visar att vi även har mycket annat att erbjuda,” säger Johan Andersson, rektor på Fria Läroverken i Linköping.

Totalt finns det ett 30-tal certifierade skolor runt om i Sverige och för att bli certifierade har man fått skicka in en ansökan där man beskriver skolans nuvarande internationella arbete samt en plan för hur det ska utvecklas framöver. Det internationella arbetet kommer framförallt vara kopplat till de elevföreningar som finns på skolan men också till våra kurser på programmen, samt genom temadagar som arrangeras tillsammans med representanter för FN-förbundet. Elever kommer ha möjlighet att åka iväg på ung-läger samt på nationella och globala träffar.