Varför har regeringen beslutat om en rekommendation om att gymnasieskolan ska övergå till distansundervisning?

Syftet är att minska smittspridningen genom att införa distansundervisning för elever på gymnasiet. Därmed kommer antalet gymnasieungdomar i mindre grad att röra sig utanför hemmet vilket bidrar till minskad smittspridning i samhället. Det är viktigt att vi följer rekommendationerna så att vi tillsammans kan minska den pågående smittspridningen.