Vad händer med inplanerade Nationella prov?

Nationella prov ska genomföras på skolan.