Vad händer med elever på APL?

De elever som är på APL fortsätter med detta.