Vad händer med CSN?

Studiestöd (CSN) lämnas till elev som bedriver studier. När undervisningen från och med nu bedrivs på distans ställer vi fortfarande krav på att varje elev deltar i de genomgångar och undervisningstillfällen som hen förväntas delta i och att man genomför de uppgifter som respektive lärare lämnar ut via SchoolSoft, Google Classroom, Teams, eller annan kanal. Om en elev inte gör det och inte har godkänd sjukfrånvaro förlorar eleven sin rätt till studiestöd.