Hur länge är skolan stängd?

Rekommendationen gäller till och med den 6 januari 2021. Syftet är att åstadkomma en bromsande effekt på smittspridningen som nu är på en alltför hög nivå och med ett högt tryck på sjukvården.