Hur kan eleverna få kontakt med lärare?

Eleverna kontaktar sina lärare via SchoolSoft eller e-mail.