Hur fungerar distansundervisning?

Det kommer att se olika ut i olika kurser. Lärarna gör planering och förberedelser för undervisning på distans och kommer att lägga ut planeringar, läslistor, uppgifter och material i antingen i SchoolSoft eller Google Classroom. Material kan bestå av länkar till plattformar, länkar till läromedel, texter, inspelade föreläsningar, ljudfiler, övningsuppgifter etc.  Eleverna förväntas delta i exempelvis genomgångar och undervisning via Google Meet eller Skype och genomför olika arbetsuppgifter hemifrån.