Finns det undantag när eleverna ändå kan komma till skolan?

Utgångspunkten är att eleverna ska studera hemifrån men undantag gäller för elever på introduktionsprogrammen och de som är i behov av särskilt stöd. Undantag finns också för praktiska moment, nationella prov och andra examinationer som inte kan genomföras på distans.