Får eleverna komma till skolan och äta? Fungerar skolmatskortet på de skolor som inte har skolkök?

På skolor med skolkök finns möjlighet för elever att, efter överenskommelse med skolan, komma in hämta matlådor för flera dagar i skolan och ta med hem. På skolor där eleverna har skolmatskort kommer dessa att kunna användas men alla elever uppmanas att hämta med mat hem och inte äta på restaurang eller tillsammans med kompisar.