Behöver elever sjukanmäla sig om de är sjuka?

Elever som är sjuka och inte kan delta i undervisningen ska sjukanmäla sig. Vid distansundervisning tar lärare som vanligt närvaro vid varje undervisningstillfälle. Detta är viktigt eftersom det utgör underlag inför kommande betygssättning.