Elever på Ystad Fria Läroverk arbetar för minskad trängsel i centrum

news

2021-04-26, 07:30

Under våren arbetar ett flertal gymnasieelever vid Ystad Fria Läroverk i centrum med uppdraget att påminna Ystadborna om de restriktioner som råder under den pågående pandemin. Detta på initiativ av Ystad i Centrum (fd Citygruppen) som under året fått indikationer på att ystadborna inte håller tillräcklig distans i centrum.

– Elevernas primära uppgift är att hålla koll på att inte fler kunder än det tillåtna antalet besöker butikerna samtidigt men vi ger också eleverna en möjlighet till att engagera sig i samhällsfrågor eftersom de dessutom har i uppgift att sprida budskapet om de restriktioner som råder inom handeln, säger Jan Hovler, lärare på Ystad Fria Läroverk.

Eleverna som arbetar i centrum studerar andra året på skolans Handels- och administrationsprogram där de dagligen utbildas i såväl handel som företagande och kundservice.

– En annan viktig del i det här centrumprojektet handlar om att eleverna får träna praktiskt på det vi pratar mycket om på utbildningen, nämligen kundservice och bemötande, avslutar Jan Hovler.

Presskontakt