Ekonomiprogrammen certifierade i Malmö och Ystad

pressrelease

2017-04-26, 08:00

Ekonomiprogrammen på Fria Läroverken i Ystad och Malmös har blivit certifierade som diplomerade gymnasieekonomiutbildningar. Certifieringen utfärdas av certifieringsorganet för Diplomerad Gymnasieekonom och gäller i tre år framåt.

– Diplomeringen är en kvalitetsstämpel av vår utbildning och är något vi är mycket stolta över att kunna erbjuda våra elever i framtiden, säger Petra Sörensson, rektor på Fria Läroverken i Ystad.

Certifieringen innebär att Fria Läroverkens elever kan erhålla en diplomering om de efter utbildningens slut uppfyller vissa kriterier. Kraven är bland annat att man ska ha fått ett godkänt betyg i alla ämnen och att man ska visa på affärs -, digital-, språklig- och kommunikativ kompetens. För skolornas del krävs att man bland annat levererar en utbildning med inslag av verklighetsbaserat lärande och genomför moment som utvecklar elevernas sociala kompetens.

Sedan tidigare är ekonomiprogrammen på skolorna i Karlstad, Linköping och Norrköping certifierade.

Läs mer om gymnasieekonom på: www.gymnasieekonom.se/