Skolan


Linköping Fria Läroverk är skolan för ambitiösa studier och träning. Vi tar tillsammans med dig, ansvar för dina studier. De mål du sätter ska utmana dig utifrån din egen utgångspunkt, och vi lär dig de effektivaste metoderna för framgångsrika studier – studieteknik. Vi följer upp dina resultat regelbundet och coachar dig när det behövs. Vi ger dig förutsättningar för att du ska kunna nå dina mål, oavsett om målet är ett A eller ett E. Vi använder evidensbaserade undervisningsmetoder och ser till att lärarna kan tillämpa dessa metoder i klassrummet.*

På Linköping Fria Läroverk kan alla elever träna. Det spelar ingen roll om du aldrig tidigare har tränat eller om du vill bli bäst i världen på din idrott. Vi utmanar alla elever och tror stenhårt på att rörelse och träning leder till bättre studieresultat. Träning får dig att orka koncentrera dig och vara uthållig när du studerar. Studier och träning går helt enkelt hand i hand.


*Vi satsar mycket på kompetensutveckling av våra lärare. Alla lärare på Linköping Fria Läroverk har två timmars schemalagd kompetensutveckling i veckan. Tack vare detta kan vi kontinuerligt följa med i vad som händer inom forskningen och tillämpa det som visat sig fungera i våra klassrum.

Vi samarbetar med Gabriel Heller Sahlgren, skolforskare vid London School of Economics och Institutet för Näringslivsforskning. Hans uppdrag är att kontinuerligt granska våra undervisningsmetoder och säkerställa att det som händer i klassrummet leder till det bästa resultatet för dig. På laroverken.se kan du läsa mer om hur vi arbetar med evidensbasering och kompetensutveckling.