Försäkringar


Fria Läroverken har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar som gäller våra elever. Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Länsförsäkringar. Kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Länsförsäkringar.

Försäkringsgivare: Länsförsäkringar

Försäkringstagare: Fria Läroverken

Försäkringsnummer: 0516337-002

Omfattning: Under skoltid samt under den direkta färden till och från skolan.

Skadeanmälan: Via telefon: 08-588 424 12, mail: Skada.grupp@lansforsakringar.se eller blankett/formulär på Länsförsäkringars hemsida


Försäkring under praktikperiod
Elever som är ute på praktik i mer än 15 veckor kan få ersättning genom Kammarkollegiet.
Läs mer om ersättningen på Kammarkollegiets hemsida