Försäkringar


Vi har en olycksfallsförsäkring hos Trygg-Hansa som gäller våra elever. Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Trygg-Hansa. Kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Trygg-Hansa.

Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Försäkringstagare: Watma Education AB

Försäkringsbesked: Klicka här

Omfattning: Under skoltid samt under den direkta färden till och från skolan.

Skadeanmälan: Trygg-Hansas kundservice på 0771-111 690. Deras öppettider är vardagar kl. 8:00-18:00.


Försäkring under praktikperiod
Elever som är ute på praktik i mer än 15 veckor kan få ersättning genom Kammarkollegiet.
Läs mer om ersättningen på Kammarkollegiets hemsida.