Prova-på

Är du intresserad av Fria Läroverken och vill känna på hur det är att vara elev på vår skola så rekommenderar vi att besöka oss på en prova-på-dag. Då får du vara med på lektioner på det program du är intresserad av och därigenom känna på hur det är att vara elev hos oss.

Anmälan till prova-på-dag görs antingen genom studie- och yrkesvägledaren på din skola eller genom att skicka namn, vilket program och datum du är intresserad av till Espen Surén, espen.suren@laroverken.se eller ring 073-625 13 21.