Restaurang och livsmedel

Lärlingsutbildning mot Kök och servering

Gymnasial lärlingsutbildning på Fria Läroverken är en utbildning för dig som är studiemotiverad och vill uppleva mer av arbetslivet redan på gymnasiet. Du läser lika många gymnasiepoäng och samma kurser som de elever som har en helt skolförlagd utbildning, men huvuddelen av dina yrkeskurser läser du på arbetsplatsen genom att praktiskt utföra arbetsuppgifter.

På din arbetsplats har du en utbildad handledare som följer ditt arbete. Du får också regelbundna besök av yrkeslärare från skolan som säkerställer att det fungerar bra på din arbetsplats och kvalitetssäkrar din utbildning.

Studera på Fria Läroverken?

Vill du börja hos oss eller bara veta mer? Skicka en intresseanmälan!

Intresseanmälan