Försäkringar


Eleverna omfattas av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Med ”olyckshändelse” menas ”plötslig och oförutsedd händelse”

Försäkringsgivare: Länsförsäkringar

Omfattning: Heltid

Skadeanmälan: https://www.lansforsakringar.se/ostgota/privat/forsakring/anmal-skada/skadeanmalan/

Kontaktperson, Fria Läroverken
Charlotte Jansson
charlotte.jansson@laroverken.se
0735 – 192 975