Försäkringar

 


Eleverna omfattas av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring

lf
Försäkringsgivare: Länsförsäkringar

Omfattning: Heltid
Med ”olyckshändelse” menas ”plötslig och oförutsedd händelse”
Skadeanmälan:

https://www.lansforsakringar.se/ostgota/privat/forsakring/anmal-skada/skadeanmalan/
Agneta Hultin

Fria Läroverken i Sverige AB

agneta.hultin@laroverken.se

072- 167 30 02