Försäkringar


Linköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar som gäller våra elever. Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Länsförsäkringar Östgöta. Ange försäkringsnummer 2466555 och kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Länsförsäkringar Östgöta.

Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Östgöta

Försäkringstagare: Linköpings kommun

Omfattning: Dygnet runt

Försäkringsnummer: 2466555

Skadeanmälan: Via telefon: 013 – 29 06 70, mail: personskador@lfostgota.se eller blankett/formulär på Länsförsäkringars hemsida