Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskap

Inriktningen Samhällsvetenskap på Fria Läroverken kännetecknas av att utbildningen anpassas till det som händer i omvärlden. Under dina tre år på programmet kommer du genom en rad olika kurser träna på att läsa, skriva, analysera och tänka kritiskt med syftet att du ska vara väl förberedd för vidare studier efter gymnasiet.

Studera på Fria Läroverken?

Vill du börja hos oss eller bara veta mer? Skicka en intresseanmälan!

Intresseanmälan

Fokus på omvärlden med start i närområdet

Fokus på omvärlden löper som en röd tråd genom programmet. Vi börjar i årskurs ett
med att lära om samhället i skolans närområde och jobbar oss genom åren utåt till det
nationella och vidare till det internationella.

Samarbeten med högskolor och universitet

En annan viktig del av programmet handlar om studieteknik. För oss innebär det att vi redan tidigt i utbildningen introducerar vetenskapliga texter i undervisningen och att du som elev tränas i att förstå dessa och kunna kommunicera dem till andra. Vi har även samarbeten med universitet och högskolor vilket innebär att vi går på föreläsningar, får besök av forskare i skolan samt något vi kallar för framtidsveckor som syftar till att ge dig som elev en inblick i framtida studiemöjligheter och yrkesval varje år.