Rektor


Du ska känna dig hjärtligt välkommen till vår skola. Trivseln för våra elever och personal är det vi värdesätter högst hos oss. I begreppet trivsel ingår för oss en högkvalitativ utbildning fylld med kunskap, känslan av att bli sedd och hörd av sina kamrater, känna framtidstro och hela tiden se att man utvecklas som människa. Vi tror på att våra elever har en passion för det de väljer att utbilda sig inom och det är vår personals roll att utveckla och stärka den passionen varje skoldag.

Skolan har under åren jobbat upp en nära och bra kontakt med staden, kommunen och det lokala näringslivet. Vi är en del av det och gör skarpa projekt inom alla program med externa kunder som uppdragsgivare. Ambitionen är att vi ska vara den första skolan i Sverige som verkligen kopplar ihop det som görs i skolan med det som efterfrågas på arbetsmarknaden så att vi förbereder våra elever maximalt för framtiden. Det handlar om att våra elever efter avslutade studier ska vara väl förberedda för att kunna läsa vidare, starta eget företag eller gå direkt ut i yrkeslivet. Förutom kontakt med stad, kommun och näringsliv arbetar vi aktivt med internationella kontakter. Vårt kontaktnät med samarbetspartners sträcker sig genom Europa och vidare iväg genom Asien med Indien, Kina, Malaysia, Thailand, Singapore och hela vägen bort till Australien och Nya Zeeland.

Vi har ingen matsal på skolan utan istället får varje elev ett matkort som göra att de kan välja mellan sex olika restauranger under lunchen. Det stora utbudet och variationen gör att över 90% av våra elever äter lunch varje dag.

Till sist vill vi återigen välkomna dig till vår skola. Kom på besök och var med på några lektioner. Känn av stämningen på skolan och prata med elever och lärare, ställ dina frågor och skaffa dig en uppfattning om hur det är att gå på vår skola.

Med vänliga hälsningar
Rektor Mikael Espenkrona, med personal