Kvalitet


För oss är kvaliteten i skolan viktig. Vi har en tydlig strategi kring att systematiskt mäta, analysera och följa upp elevernas studieresultat och kunskaper. Vi följer också våra elevers rekommendationsgrad noga. Nedan jämför vi vår andel examensbevis och betygspoäng med de andra gymnasierna i Ystad. Vi redovisar även resultatet från vår egen elevenkät som genomförs varje vår.

Kraftigt förbättrade betyg 17/18

Ökad andel examensbevis

Ystad Fria Läroverk ska ha en hög andel examensbevis på alla program. Vi tycker att det i hög grad är skolans uppgift att se till att alla elever klarar att nå sitt examensbevis, vilket kräver godkänt på minst 90% av gymnasieutbildningens 2500 poäng, inklusive gymnasiearbetet. Ifjol uppnådde vi en andel examensbevis runt eller över 75% på fem av sju program (se tabell nedan). Vi hade t o m en högre andel än genomsnittet i kommunen på Estetiskt program, Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet samt samma på Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Vi ökade andelen examensbevis från 16/17 på Estetiska programmet, El- och energiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet samt Hantverksprogrammet.

Vi ska inte ha lägre andel examensbevis än 80% på något program 18/19 och sedan ska andelen drivas upp över 85% under de kommande åren.

Ystad_2019

 

Kraftigt förbättrade betygspoäng

Betygspoängen däremot, är främst ett mått på hur hårt eleverna anstränger sig i sina studier. Den ökade 17/18 från föregående år kraftigt på Handels- och administrationsprogrammet och Hantverksprogrammet, men även på El- och energiprogrammet och därmed på yrkesprogrammen.

Lägre antagningspoäng

Antagningspoängen för de elever som gick ut i våras var 2015 192 poäng, med floristeleverna i topp, på 254 poäng. Medelvärdet av antagningspoängen i år har sjunkit till 173 poäng, med ekonomieleverna (204) över 200 poäng.


Högre elevnöjdhet

I våra egna 5-ställiga enkäter har skolan ökat till 3,4 under förra året (se stapeldiagram nedan) – och vi tror att den kommer att fortsätta öka i vår.

kvalitet nöjdhet ystad