Försäkringar


Ystads kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring som gäller våra elever. Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Protector försäkring. Ange försäkringsnummer 303827 och kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Protector försäkring.

Försäkringsgivare: Protector försäkring

Försäkringstagare: Ystads kommun

Omfattning: Dygnet runt

Försäkringsnummer: 303827

Skadeanmälan: Via telefon: 08 – 410 63 700, mail: skador@protectorforsakring.se eller blankett/formulär på kommunens och Protector försäkrings hemsida