Ansök till gymnasiet


Dags för gymnasieval? Här hittar du all praktisk information du behöver. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår Studie- och yrkesvägledare.

Hur gör jag?

Sök skola, program och ev idrottstillval via Dexter. Saknar du inlogg? Kontakta din Studie- och yrkesvägledare.

När?

  • 15 januari-15 februari : Ansökningsperiod
  • 15 april: Det preliminära antagningsbeskedet kommer
  • 25 april-15 maj: Omvalsperiod
  • 1 juli: Det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer

Våra ansökningskoder

Studie- och yrkesförberedande program
Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi: EKEKO-FLV-F
El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik: EEDAT-FLV-F
Handels- och administrationsprogrammet, inriktning Handel och service: HAHAN-FLV-F
Hantverksprogrammet, inriktning Florist: HVFLO-FLV-F
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Beteendevetenskap: SABET-FLV-F
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning Bageri och konditori: RLBAG-FLV-F

Introduktionsprogram
Programinriktat val, El- och energiprogrammet: IMVEE-FLV-F
Programinriktat val, Handels- och administrationsprogrammet: IMVHA-FLV-F
Programinriktat val, Hantverksprogrammet, Florist: IMVHV-FLV-F
Programinriktat val, Restaurang- och livsmedelsprogrammet: IMVRL-FLV-F

Yrkesintroduktion, El- och energiprogrammet: IMYEE-FLV-F
Yrkesintroduktion, Handels- och administrationsprogrammet: IMYHA-FLV-F
Yrkesintroduktion, Hantverksprogrammet, Florist: IMYHV-FLV-F
Yrkesintroduktion, Restaurang- och livsmedelsprogrammet: IMYRL-FLV-F


Antagningspoäng

Statistiken baseras på antagningen till höstterminen 2018 och kan komma att ändras till höstterminen 2019 baserat på antalet sökande och platser per program.

2018

 Program Lägst Medel Högst
 El och energi  110 175 200
 Ekonomi 177,5 203,5 262,5
 Handel och administration 112,5 162,5 230
 Hantverk, Florist 170 218 333,5
 Restaurang och livsmedel, Bageri 85,5 176 222,5
 Samhällsvetenskap 132,5 196 270


Sök ett idrottstillval

För att kombinera studier och träning kan du söka något av våra idrottstillval. Det gör du i samma ansökan som till skola och program.