Ansök till gymnasiet


Dags för gymnasieval? Här hittar du all praktisk information du behöver. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår Studie- och yrkesvägledare.

Hur gör jag?

Sök skola, program och ev träningstillval via Dexter. Saknar du inlogg? Kontakta din Studie- och yrkesvägledare.

När?

  • 15 januari-15 februari : Ansökningsperiod
  • 15 april: Det preliminära antagningsbeskedet kommer
  • 25 april-15 maj: Omvalsperiod
  • 1 juli: Det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer

Våra ansökningskoder

Studie- och yrkesförberedande program
Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi: EKEKO-FLV-F
El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik: EEDAT-FLV-F
Handels- och administrationsprogrammet, inriktning Handel och service: HAHAN-FLV-F
Hantverksprogrammet, inriktning Florist: HVFLO-FLV-F
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Beteendevetenskap: SABET-FLV-F
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning Bageri och konditori: RLBAG-FLV-F

Introduktionsprogram
Programinriktat val, El- och energiprogrammet: IMVEE-FLV-F
Programinriktat val, Handels- och administrationsprogrammet: IMVHA-FLV-F
Programinriktat val, Hantverksprogrammet, Florist: IMVHV-FLV-F
Programinriktat val, Restaurang- och livsmedelsprogrammet: IMVRL-FLV-F

Yrkesintroduktion, El- och energiprogrammet: IMYEE-FLV-F
Yrkesintroduktion, Handels- och administrationsprogrammet: IMYHA-FLV-F
Yrkesintroduktion, Hantverksprogrammet, Florist: IMYHV-FLV-F
Yrkesintroduktion, Restaurang- och livsmedelsprogrammet: IMYRL-FLV-F


Antagningspoäng

Statistiken baseras på antagningen till höstterminen 2019 och kan komma att ändras till höstterminen 2020 baserat på antalet sökande och platser per program.

2019

 Program Medel
 El och energi 162
 Ekonomi 198
 Handel och administration 164
 Hantverk, Florist 213
 Restaurang och livsmedel, Bageri 196
 Samhällsvetenskap 194


Sök ett Träningstillval

För att kombinera studier och träning kan du söka vårt Träningstillval. Det gör du i samma ansökan som till skola och program.