Ekonomi

Ekonomi

Vårt Ekonomiprogram kännetecknas av att vi varierar undervisningen genom att blanda traditionella lektioner med verklighetsbaserade case, studiebesök, gästföreläsningar och andra praktiska övningar i högre grad än på traditionella ekonomiutbildningar på gymnasiet. Det gör att du under studietiden förbereds för vidare studier på handelshögskola eller universitet och att du får en inblick i de olika yrken som en ekonomiutbildning kan leda till.

Poängplan

Studera på Ystad Fria Läroverk?

Vill du börja hos oss eller bara veta mer? Skicka en intresseanmälan!

Intresseanmälan

Kommunikation

En viktig del av vår ekonomiutbildning handlar om kommunikation. Under dina tre år hos oss lägger vi mycket tid på att utveckla ditt generella och affärsmässiga ordförråd och du kommer att tränas i att uttrycka dig i både tal och skrift på ett sätt som fungerar i dagens företag. Det kan handla om allt från att skapa och hålla en informativ och säljande presentation till att skriva ett beslutsunderlag. Vi jobbar med kommunikation för att det är en förmåga som blir allt viktigare i yrkeslivet.

Förberedelser för vidare studier

Förberedelser för vidare studier är en annan viktig del av utbildningen och något vi fokuserar på under hela utbildningens gång. I början jobbar våra lärare ganska instruerande i klassrummet. De talar tydligt om vad och hur saker ska göras och finns hela tiden tillgängliga för att stötta och vägleda dig. Under utbildningens gång förändras våra lärares roll. De tar ett kliv tillbaka, låter dig som elev ta större ansvar och fungerar istället mer som en mentor eller coach. På så vis lär du dig inte bara om de ämnen du läser utan du tränas även i förmågan att ta eget ansvar, jobba självständigt och utvecklar en effektiv studieteknik, vilket är avgörande för att lyckas med vidare studier.

Diplomerad gymnasieekonom

DiplomeradGyEk_logotypVårat ekonomiprogram är certifierat som en diplomerad gymnasieekonomutbildning. Certifieringen utfärdas av certifieringsorganet för Diplomerad Gymnasieekonom. Certifieringen innebär att Fria Läroverkens elever kan erhålla en diplomering om de efter utbildningens slut uppfyller kriterierna. Kraven är bland annat att man ska ha fått ett godkänt betyg i alla ämnen och att man ska visa på affärs -, digital-, språklig- och kommunikativ kompetens. För skolans del krävs att man bland annat levererar en utbildning med inslag av verklighetsbaserat lärande och genomför moment som utvecklar elevernas sociala kompetens.

– Diplomeringen är bra i flera avseenden; den ger eleverna möjlighet att validera sina kunskaper efter avslutad utbildning, vilket kan vara värdefullt om man vill jobba inom ekonomi direkt efter gymnasiet. Diplomeringen stärker även oss som skola genom att vi blir granskade av en extern part med nära anknytning till näringslivet. Det gör att vi kontinuerligt kvalitetssäkrar vår utbildning och säkrar att den håller hög kvalitet och är relevant, säger Petra Sörensson, rektor på skolan.

Läs mer om certifieringen på: www.gymnasieekonom.se/

Dina tre år på Ekonomi

Första året

Under första året läggs grunden för framtiden och du läser kurser i ekonomi och företagande. Dessutom jobbar du i stora och små projekt i dina kärnämnen och du får öva upp din studieteknik inför studier på högskola och universitet i framtiden. För större insikt i branschen får du också träffa människor från olika företag som redan jobbar med just det du lär dig i skolan.

Andra året

Andra året innebär en större förståelse för hur ekonomi, marknadsföring, ledarskap och organisation tillsammans bildar en helhet. Du får starta eget företag tillsammans med Ung Företagsamhet, och vi hjälper dig att hitta din inre drivkraft och stöttar dig i att tro på dina egna ideer. Samtidigt fortsätter du att läsa högskoleförberedande kurser.

Sista året

Sista året kan du själv välja inriktning för din utbildning genom olika val och gymnasiearbete. Du gör bland annat ett gymnasiearbete som har koppling till det du vill jobba med i framtiden. Dina val hjälper dig att få särskild behörighet till högskolan. Du får även hjälp att utveckla dina talanger för att du ska gå väl förberedd ut i högskolevärlden eller arbetslivet efter studenten.