Fys & hälsa


Två förmiddagspass i veckan vigs åt träning och träningslära. De praktiska lektionerna hålls på gym där du tränar efter ett individuellt utformat träningsprogram. De praktiska passen varvas med teori kring träningslära, teknik, uppbyggnad av träningsprogram, kost mm.

Vi samarbetar med Nordic Wellness i Ystad och en stor del av träningen sker i deras lokaler som ligger i direkt anslutning till skolan.