intervjuporträtt
Föregående
Nästa

Måns Axkull

Det som är speciellt med just vårt samhällsvetenskapsprogram är att innehållet i utbildningen hela tiden anpassas efter vad som händer i omvärlden. Det betyder att vi använder aktuella händelser om vad som händer i samhället i undervisningen. Sedan läser vi teorier och applicerar teorierna på det som händer. Det gör inte bara lektionerna roligare utan det är även lättare att lära sig någon om man kan prata om ett konkret exempel istället för att bara fokusera på teori.

Vi gör även många studiebesök eftersom vi tycker att det är lättare att lära sig saker om man faktiskt får uppleva dem och inte bara läsa om dem.

Målet är att våra elever efter tre år ska vara väl förberedda för högskolestudier och vi jobbar aktivt med detta redan från dag ett. I början så är min roll som lärare att vara väldig tydlig och instruerande, men i takt med att eleverna lär sig mer och mer kan jag lägga över mer ansvar på dem och ta ett kliv tillbaka. Då blir jag istället mer som en rådgivare eller mentor. På detta sätt lär man sig ta eget ansvar vilket är en mycket viktig egenskap om man ska lyckas med studier på högskola eller universitet.

Lärare