Om företaget


Fria Läroverken driver gymnasieskolor i Karlshamn, Kalmar, Karlstad, Linköping, Malmö, Norrköping och Ystad.

Våra gymnasier förenas av en gemensam vision. Vi brinner för att locka fram det bästa ur varje elev, och vi har en tydlig syn på hur det ska gå till. Vi erbjuder trygghet och studiero, och lägger stort fokus på idrott och träning eftersom vi är övertygade om att det är oerhört viktigt för att göra studierna framgångsrika.

Vi fokuserar alltid på kvalitet. Vi är nämligen övertygade om att det inte finns några genvägar för skolor som vill bli uppskattade och framgångsrika; det är kvaliteten på undervisningen som är nyckeln till ett framgångsrikt lärande för våra elever.

Därför sätter vi upp ambitiösa mål, inte bara för våra skolor utan också tillsammans med våra ledare, medarbetare och elever. Våra mål fokuserar både på elevernas formella studieresultat (betyg) och på hur våra elever uppfattar skolan och sina lärare. Och eftersom vi vet att våra lärares skicklighet är den enskilt viktigaste faktorn för våra elevers framgång så har vi särskilda mål för medarbetarna. Alla mål följs upp och resultaten analyseras noggrant och regelbundet. Det är vårt sätt att förvissa oss om att vi gör rätt prioriteringar och fokuserar på sådant som verkligen gör skillnad för våra elever.

Inom gruppen finns även grundskolorna Nordic International School i Karlstad, Norrköping och Trollhättan. Vidare finns grundskolan Kronoberg Skola i Växjö samt resursskolan KF i Norrköping. Tillsammans är vi ca 2 800 elever och drygt 350 medarbetare.