Så ser arbetet ut på en certifierad FN-skola

I höstas gick Fria Läroverken i Linköping ut med ett pressmeddelande om att de som enda skola i Östergötland, blivit en certifierade FN-skola. Då kunde de presentera vad samarbetet med FN skulle innebära men nu är arbetet i full gång på skolan. Idag arbetar både lärare och elever med en elevförening som består av 10 elever på skolan.

– Det bästa med elevföreningen är att vi har en ständig kontakt med FN vilket gör att vi kan göra skillnad. Ibland kontaktar vi FN för att få förslag på hur de kan hjälpa oss eller utveckla en specifik idé om vad vi vill göra, säger Filippa Bagge och Elina Norling, elever i årskurs 1. Vi valde att gå med i föreningen för att vi kände att om vi får chansen att göra skillnad, då vill vi göra det, fortsätter de.

De involverade eleverna studerar olika gymnasieprogram och har ett föreningsmöte varje månad där de själva beslutar vad de ska engagera och fördjupa sig i. Under detta läsår gör de följande saker:

  • Sprider information om FN till yngre åldrar
  • Ser över matsorteringen på skolan
  • Tar in externa föreläsare
  • Håller en aktion på skolan om ett av FN:s globala mål

– Under 2018 planerar vi att låta fyra elever resa iväg och delta i SweMun, ett nationellt FN-rollspel som innebär att man simulerar FN:s generalförsamling och säkerhetsråd, säger Catarina Cederlund, lärare på skolan som är involverad i FN-arbetet.

Skolans rektor, Johan Andersson, är stolt över certifieringen och det arbete som bedrivs på skolan:

– Vi är otroligt glada över denna certifiering. Den gör en stor skillnad i vårt arbete med internationalisering.

Om FN-skolan
Totalt finns det ett 30-tal certifierade skolor runt om i Sverige och för att bli certifierad krävs att man skickar in en ansökan där man beskriver skolans nuvarande internationella arbete samt en plan för hur det ska utvecklas framöver. Certifieringen utfärdas av FN-förbundet UNA Sweden och innebär att skolan och FN-förbundet tillsammans kommer arbeta för att stärka skolans globala profil. Certifieringen ger skolan tillgång till lärarfortbildningar, undervisningsmaterial och pedagogisk vägledning för att stärka kompetensen i globala frågor. Skolan får även stöd direkt till eleverna genom hjälp med att starta och driva en FN-elevförening, med föreläsningar, olika nationella träffar och olika engagemangspaket.

Mer information: https://laroverken.se/linkoping/skolan/fn-skola/