Restaurangprogrammet som tar ny form

Som ett led i att förbereda elever på Restaurangprogrammet för en bred framtid inom dess bransch, utvecklar nu Norrköping Fria Läroverk sitt restaurangprogram. Eleverna ska bland annat från och med nästa höst driva en restaurang helt på egen hand, i syfte att få mer kunskap i entreprenörskapet inom branschen.

– Det är viktigt för oss att eleverna får en bred grund att stå på. Tidigare har vi i mångt och mycket utbildat framtida kockar, bagare och servitörer men nu vill vi bredda oss och förbereda eleverna för fler positioner som finns ute i restaurangbranschen, säger Boel Dollerup, programansvarig för restaurangprogrammet på skolan.

Initiativet kommer från programmets arbetslag där man sett en trend att intresset för såväl program som yrkesutgångar (kock, servitör och bagare), minskar på riksnivå. Trenden är sedan tidigare bekräftad av Skolverket och man tror på Norrköping Fria Läroverk att ett bredare program ska locka fler ungdomar till restaurangbranschen.

– Restaurangbranschen handlar om så mycket mer än att laga god mat. På vårt nya restaurangprogram kommer vi bland annat erbjuda kurser inom entreprenörskap för att bredda utbildningen. Vi kommer också arbeta för en förändring i elevernas gymnasiearbeten för att de i årskurs 3 ska få driva en restaurang helt själva, säger Boel Dollerup.

Tidigare har skolans personal bestämt elevrestaurangens namn samt vilken meny som ska presenteras för gästerna varje vecka men nu väntar ombytta roller. Det nya upplägget gör att skolans restaurang Björkudden får ett nytt namn och koncept varje år. Ett år skulle det med andra ord kunna bedrivas en renodlad asiatisk restaurang i lokalerna på Dragsgatan medan den ett annat år skulle kunna vara i form av en restaurang med fokus på svensk husmanskost.

– Vi har mött positiva reaktioner från våra nuvarande elever som i och med det nya konceptet inte enbart kommer kunna ta sig an klassiska titlar som kock och servitör i skolans restaurang, utan i årskurs 3 även titlar som marknadsförare, inköpsansvarig och restaurangansvarig, säger Boel Dollerup.

Vid sidan av arbetet med att bedriva restaurangen kommer eleverna i årskurs 3 ha möjlighet att välja en individuell inriktning på sin APL där de praktiskt får förkovra sig i det de vill bli bäst på. Det kan exempelvis handla om att rikta in sig på vegansk matlagning, bar/servering, internationell matlagning eller storkök.

– Vår bransch har ett ständigt behov av utbildad personal som är flexibel och mångsidig. Norrköping Fria Läroverks nysatsning känns verkligen som ett steg i rätt riktning, säger Liselotte Andersson, VD på Louis De Geer Konsert & Kongress samt ordförande i Bråvikens Hotell och Restaurangklubb.