Gymnasieskolorna kan öppna till höstterminen

Regeringen har fredag 29 maj gått ut med information om att Folkhälsomyndigheten beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni. Det innebär att Fria Läroverkens gymnasieskolor kan övergå till ”vanlig” undervisning vid skolstarten i augusti. När gymnasieskolorna öppnar igen efter sommaren kommer vi följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning, på samma sätt som görs på koncernens grundskolor.

Läs mer här.