Kvalitet


För oss är kvaliteten i skolan viktig. Vi har en tydlig strategi kring att systematiskt mäta, analysera och följa upp elevernas studieresultat och kunskaper. Vi följer också våra elevers rekommendationsgrad noga. Nedan jämför vi vår andel examensbevis och betygspoäng med de andra gymnasierna i Norrköping. Elevnöjdheten – rekommendationsgraden – jämför vi också med de andra gymnasierna i Norrköping genom Skolinspektionens Skolenkät. Vi redovisar även resultatet från vår egen elevenkät som genomförs varje vår.

Bättre betyg 17/18

Norrköping Fria Läroverk ska ha en hög andel examensbevis på alla program. Vi tycker att det är skolans uppgift att se till att alla elever klarar att nå sitt examensbevis, vilket kräver godkänt på minst 90% av gymnasieutbildningens 2500 poäng, inklusive gymnasiearbetet. Ifjol uppnådde vi en andel examensbevis om runt eller över 80% på fem av sju program. Vi hade t o m en högre andel än genomsnittet i kommunen på Teknikprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Vi ökade andelen examensbevis från 16/17 på Nationella program totalt, Samhällsvetenskapsprogrammet, ökade kraftigt på alla yrkesprogram (+10,6 procentenheter), Barn- och fritidsprogrammet, främst Handels- och administrationsprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet. De första studenterna på Naturvetenskapsprogrammet gick ut i våras med 80% andel examensbevis.

Vi ska inte ha lägre andel examensbevis än 80% på något program 18/19 och sedan ska andelen drivas upp över 90% under de kommande åren.

Norrköping version2_2

Betygspoängen däremot, är främst ett mått på hur hårt eleverna anstränger sig i sina studier. Den ökade 17/18 från föregående år på Ekonomiprogrammet och ökade kraftigt på Handels- och administrationsprogrammet. De första studenterna på Naturvetenskapsprogrammet gick ut i våras med 16,0 i betygspoäng. (C i alla kurser ger 15,0 poäng.)

Antagningspoängen för de elever som gick ut i våras var 2015 190,5 poäng. Ekonomieleverna hade högst antagningspoäng 219,5 poäng.

Medelvärdet av antagningspoängen i år har ökat till 218 poäng, med bara Handels- och administrationsprogrammet (165 p) samt Teknikprogrammet (190 p) under 200 poäng.


Genomsnittlig elevnöjdhet

I våra egna 5-ställiga enkäter har rekommendationsgraden sjunkit till 3,3, vilket är under genomsnittet i Fria Läroverken, som var 3,7. Mycket har dock förbättrats på skolan under 2018 och vi förutsätter att rekommendationsgraden kommer att öka i vår.

Det är svårt att jämföra elevnöjdheten mellan olika skolor. Skolinspektionens Skolenkät, som genomförs med skolans 2:or inför tillsyn är den enda möjliga jämförelsen. Rekommendationsgraden för Norrköping Fria Läroverk var hösten 2016 6,4 på Skolenkätens 10-gradiga skala (se tabell nedan).

6,4 är egentligen en genomsnittlig nivå i Riket, men faktiskt under genomsnittet i Norrköping.

Att vissa gymnasier betecknas tillsammans med färger (tex Haga röd) och siffror (tex De Geer 1) i tabellen beror på att de delar upp sig i så kallade programskolor som omfattar grupper av program.

En Skolenkät genomfördes även vintern 2018, men svarsfrekvensen på denna var så låg att den är helt ointressant.

Norrköping version4

Norrköping version3_3