Ekonomi

Ekonomi / Juridik

Vårt Ekonomiprogram kännetecknas av att vi varierar undervisningen genom att blanda traditionella lektioner med verklighetsbaserade case, studiebesök, gäst-föreläsningar och andra praktiska övningar i högre grad än på traditionella ekonomiutbildningar på gymnasiet. Det gör att du under studietiden förbereds för vidare studier på handelshögskola eller universitet och att du får en inblick i de olika yrken som en ekonomiutbildning kan leda till.

Poängplan

Studera på Norrköping Fria Läroverk?

Vill du börja hos oss eller bara veta mer? Skicka en intresseanmälan!

Intresseanmälan

Gästföreläsningar och studiebesök

Ett återkommande inslag under utbildningen är olika gästföreläsare som bjuds in för att berätta om sina karriärer. Vi gör detta för att våra elever ska få insikt i vad en ekonomiutbildning kan leda till så att de kan fatta rationella beslut om hur de vill fortsätta sina studier. Vi flyttar även blicken utanför skolan och genomför olika studiebesök hos företag och organisationer.

Företagande

En annan viktig del i utbildningen handlar om praktiskt företagande. Under årskurs två fokuserar vi lite extra på detta genom arbete med skolans fadderföretag och UF. Fadderföretag innebär att varje elev knyter kontakt med ett företag som fungerar som fadder och ger eleven ytterligare möjligheter att jämföra sitt arbete i skolan med verkligheten utanför. Eleven har kontakt med sitt fadderföretag genom hela sin utbildning och får på så vis möjlighet att etablera ett eget nätverk.

Casebaserad undervisning

Ett genomgående tema under hela utbildningen är att undervisningen bedrivs casebaserat. Det innebär att du, istället för att jobba med traditionell kurslitteratur och lösa uppgifter som kontrollerar att du förstått vad som står i boken, löser verkliga fall från riktiga företag med hjälp av teorier som våra lärare lär ut. Det är inte bara roligare utan leder också till en ökad förståelse.

Efter gymnasiet

Programmet är en högskoleförberedande utbildning. Det betyder att du får många teoretiska kurser som tillsammans ger dig en bred behörighet till många program och kurser på högskola och universitet. Efter studenten kan du söka till utbildningar som ger dig en examen som:

  • Civilekonom (ekonomichef)
  • Redovisningskonsult (revisor)
  • Ekonom (controller)
  • Jurist (advokat, åklagare)
  • Fastighetsmäklare
  • Marknadsförare (marknadskoordinator, marknadschef)