Rektor


Jag heter Ove Tunhav och är rektor på Malmö Fria Läroverk sedan våren 2016.

Jag var klar med min lärarexamen 1980 och sedan dess har jag jobbat i skolans värld. Har bott i Jönköping nästan hela mitt liv så det var där jag började min lärarbana. Fram till 1994 jobbade jag som lärare främst på högstadiet, där jag bl.a. undervisade i svenska, religion och historia.

1994 fick jag mitt första rektorsjobb och har sedan dess arbetat som skolledare. Fram till 2005 handlade det om grundskolan och sedan dess har jag varit rektor/verksamhetschef på gymnasiet.

Under mina år som rektor har jag fått vara med om att genomföra stora förändringsarbeten. Skolan är ju, liksom världen i övrigt, föränderlig och det gäller att de utbildningar vi erbjuder håller hög kvalitet och ger våra elever det de behöver för sin utveckling. Forskning visar på att det är mycket viktigt för våra elever att få sin gymnasieexamen för att kunna gå vidare i livet i arbete eller studier.

Min uppgift som rektor är att se till att vi hela tiden fokuserar på elevernas måluppfyllelse och utvecklar organisation, strategier och arbetsmiljö för att nå ännu bättre resultat.

Det är ett fantastiskt jobb att få vara med och påverka våra ungdomars framtid.
Välkommen!