Försäkringar


Vi har en olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar som gäller våra elever. Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Länsförsäkringar. Kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Länsförsäkringar.

Försäkringsgivare: Länsförsäkringar

Försäkringstagare: Fria Läroverken

Försäkringsnummer: 2454910

Omfattning: Under skoltid samt under den direkta färden till och från skolan.

Skadeanmälan: Via telefon: 040 – 633 80 00