Försäkringar


Vi har en olycksfallsförsäkring hos Trygg-Hansa som gäller våra elever. Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Trygg-Hansa. Kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Trygg-Hansa.

Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Försäkringstagare: Watma Education AB

Försäkringsnummer: Publiceras snart

Omfattning: Under skoltid samt under den direkta färden till och från skolan.

Skadeanmälan: Via Viveka Strasek på viveka.strasek@trygghansa.se, 075-243 11 31 eller 070-168 24 70. Det går också bra att göra en Skadeanmälan via Trygg-Hansas kundservice på 0771-111 690. Deras öppettider är vardagar kl. 8:00-18:00.