Många vill studera på Malmö Fria Läroverk

Förra veckan stängdes ansökan till alla Skånes gymnasieskolor. Sökresultatet visar att det finns ett stort intresse bland eleverna att kombinera studier och träning på Malmö Fria Läroverk.

– Vi har ett stort söktryck i år och det är vi väldigt glada och stolta över. Vi har under hösten sett tendenser till att många vill söka till oss då vi haft betydligt fler besökare än tidigare på våra Öppna Hus, säger Ove Tunhav, rektor på skolan.

Skolan har totalt 141 förstahandssökande, en siffra man är väldigt nöjd med.

– Vi har drygt 50 % fler sökande i år jämfört med förra året. Vi arbetar kontinuerligt och målmedvetet med att göra skolan och våra program attraktiva och det stora antalet sökande tror jag till stor del är ett resultat av det arbetet. För oss är det viktigt att ständigt förbättra och utveckla våra utbildningar och samtidigt lägga stor vikt vid trivseln och gemenskapen på skolan, säger Ove Tunhav.

Skolan har sedan sin start arbetat systematiskt med att mäta, analysera och följa upp sina elever för att hjälpa dem att utveckla sitt lärande. Betygspoängen på skolan ökade kraftigt under förra läsåret och skolans rekommendationsgrad ökar för varje år.