Kontakt


På våra skolor har vi en välkomnande hållning till besökare men alla besök ska vara planerade. Därför måste du som vill besöka någon av våra skolor kontakta oss i förväg för att boka in tid för besöket. Den personal som du avtalat tid med kommer att ta emot dig vid entrén.

För att kontakta någon av våra medarbetare, vänligen maila fornamn.efternamn@laroverken.se. Om personen du söker har två efternamn, maila fornamn.efternamn.efternamn@laroverken.se

Skolledning/Administration

Anders Wramnell

Rektor

0735 07 49 41

Åsa Bäck

Biträdande rektor

0701 44 24 26

Cecilia Allen Schriver

Expedition, administratör

0721 59 23 76Elevhälsan

Charlotta Fredheim (finns på skolan 3 dagar/vecka)

Skolsköterska

0721 59 23 57

Joaquin Muniz Ferreira

Kurator

0709 98 01 20

Michelle Zapt (jämna v. ons-fre; udda v. ons-tor)

SYV – Studie och yrkesvägledare

0721 67 26 34
michelle.zapt@laroverken.se

Mirko Cancelli

Specialpedagog

0727 34 84 34

Tareq Almughrabi

Socialpedagog
Övriga medarbetare

Sabri Pipic

IT-administratör, elevcoach

0728 33 33 43

Gustavo Hidalgo

Vaktmästare

0723 80 96 39

Vesna Milojevic

Lokalvårdare


Maisaa Kahile

Elevcoach

0735 69 90 31Ekonomi, Natur och Samhälle

Maria Gustafsson

Arbetslagsledare, lärare i ekonomiämnen och estetisk kommunikation


Sofia Svarvell (Föräldraledig)

Lärare i svenska och historia


Fredrik Eriksson

Lärare i svenska och svenska som andraspråk


Giancarlo Svenato

Förstelärare, Intl. koordinator, Lärare i eng. och italienska


Daniel Hvistendahl

Lärare i historia och kommunikation


Axelina Larsson

Lärare i svenska och svenska som andraspråk


Malin Forsang

Lärare i religion och samhällskunskap


Fredrik Novak

Lärare i idrott och psykologi


Jonas Carlberg

Lärare i idrott och hälsa


Alexander Molander

Lärare i geografi och religion
Ekonomi, Natur och Samhälle

Jonas Ankarloo

Lärare i biologi, naturkunskap och kemi


Lars Borgström

Lärare i matematik och fysik


Sanela Mehanovic

Lektor i matematik


Annika E. Olsson

Lärare i ekonomiämnen


annika.olsson2@laroverken.seBarn- och fritidsprogrammet

Theodor Mischkin

Arbetslagsledare, Lärare i BF-ämnen


Anders Grimberg

Fotbollsinstruktör


Henrik Jönsson

Fotbollsinstruktör, Lärare i idrott och hälsa


Martina Korner

Lärare i svenska och svenska som andraspråk


Peter Enehag

Ishockeyinstruktör, Lärare i psykologi samt aktivitets- och pedagogiskt ledarskap.
Frisörprogrammet

Anneli Molander

Arbetslagsledare, Lärare i frisörämnen


Gabriela Molina

Lärare i frisörämnen och matematik


Madeleine Manzi

Lärare i frisörämnen


Tina Granberg

Lärare i frisörämnen


Vannia Cronhamn

Lärare i frisörämnen
Hotell- och turismprogrammet

Annika Olsson

Lärare i hotellämnen


Katarina Brinte

Arbetslagsledare, Lärare i hotellämnen


Marie-Christine Marcos

Lärare i engelska


Mangalavati Aros

Lärare i spanska
Kök och matsal / 040 650 75 70

Bertil Sångberg

Kökschef


Ingrid Hagen-Fridlund

Köksbiträde


Phat Giang

Köksbiträde