Internationalisering


”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra länder ska främjas.”

(Ur läroplan för de frivilliga skolformerna)


Syftet med internationalisering på Malmö Fria Läroverk är att väcka och främja nyfikenhet hos våra elever vad gäller omvärlden. I en tid där globalisering är ett faktum vill vi erbjuda eleverna möjligheten att bemöta de utmaningar som finns globalt.

För våra yrkesprogram anser vi att det är viktigt att våra elever kan erbjudas en möjlighet att praktisera utomlands, för att bättre förbereda dem inför den globala arbetsmarknaden och för att få dem att uppleva olika kulturer. Vårt mål är att de elever som prövar på en internationell praktik blir mer attraktiva och anställningsbara i framtiden samt att de blir ambassadörer för Erasmus+ projekt.

Att bo och praktisera utomlands förstärker även de demokratiska värdena samt den empatiska medvetenheten hos eleven.

Internationalisering på Malmö Fria Läroverk har sett olika ut beroende på tid och projekt. Det har t ex handlat om att knyta kontakter med andra skolor i Europa för att skapa gemensamma projekt samt praktik och olika studiebesök utomlands. Under rubriken ”tidigare projekt” så kan man läsa om det vi har åstadkommit genom åren.

Internationalisering vänder sig givetvis även till personalen som vill bredda sina yrkeskunskaper genom till exempel jobbskuggning.


Tidigare projekt

Sedan 2013 har Malmö Fria Läroverk haft studieresor utomlands. Elever med fotbollsprofil har fått träna fotboll i Malaga (Spanien) under vintern 2013 samt på Teneriffa (Spanien) under vintrarna 2014, 2015 och 2016.

Elever som gick samhällsprogrammet med inriktning media fick delta i reportageresor i Rom (2016) och i Venedig (2017).

Elever som gick hotell- och turism har haft studieresor till Krakow (2017), Barcelona (2018) och Bryssel (2019).

Två elever fick delta på Googles ”Young Digital Leaders”- seminarium i Bryssel år 2018. Eleverna fick även besöka Europaparlamentet.

Vad gäller samarbetet med andra europeiska skolor så har Malmö Fria Läroverk gästats av 48 elever samt 5 lärare från den brittiska Verulam School, från St. Albans norr om London. Två gånger har Verulam School besökt oss (2017 samt 2018). Besöken hade ett projekt i sociologi som utgångspunkt för både deras och våra elever.

Två lärare från Malmö Fria Läroverk (samhällsprogrammet) har jobbskuggat på Verulam School under 3 dagar i april 2018.

Två lärare från Malmö Fria Läroverk (hantverksprogrammet frisör) har jobbskuggat på Oaklands College under 3 dagar i april 2018.

Vad gäller Erasmus+ så har 10 elever från hotell- och turismprogrammet haft möjlighet att praktisera i Spanien (Rota, Andalusien) i 4 veckor år 2017.

Malmö Fria Läroverks internationella koordinator, Giancarlo Svenato, har deltagit på internationella konferenser i Dublin (Irland) och La Laguna (Teneriffa) med utveckling av VET som fokus.


Pågående projekt

Just nu driver vi vårt andra Erasmus+ projekt, ”Mobility and Life in Scotland”, där elever från hotell- och turismprogrammet, hantverksprogrammet -frisör samt barn- och fritidsprogrammet har möjlighet att praktisera i Glasgow under 4–6 veckor.

Även personal har möjlighet att jobbskugga i Glasgow. Projektet avslutas augusti 2020.

Ett nytt samarbete mellan Rainbow Room (frisörakademi) i Glasgow och Malmö Fria Läroverk har inletts. Elever från Rainbow Room kommer att skugga elever på Malmö Fria Läroverk, både i skolan och på salonger i Malmö. Elever från Malmö Fria Läroverk skuggar i sin tur eleverna i Glasgow.


Framtida projekt

Malmö Fria Läroverks internationella koordinator, Giancarlo Svenato, kommer att delta på TCA konferens i Budapest (Hungern) i november 2019.

Erasmus+ ansökan, med destinationer Irland, Malta och Teneriffa, skrivs under hösten 2019. Om projektet beviljas så kommer 24 elever från BF, HT, HV att praktisera utomlands under perioden 2020–2022.

Elever från hotell- och turismprogrammet reser till Barcelona för studieresa våren 2020.

Ett samarbete med Zespol Szkol Ekonomicznych i Wodzislaw Slaski i Polen har inletts och 2 lärare samt 12 elever kommer att besöka Malmö Fria Läroverk under hösten 2020 för att driva ett projekt med våra elever från ekonomiprogrammet.


Vi som jobbar med internationalisering:
Giancarlo Svenato, internationell koordinator
Katarina Brinte, arbetslagsledare för hotell- och turismprogrammet
Tina Granberg, lärare på frisörprogrammet
Theo Mischkin, arbetslagsledare för barn- och fritidsprogrammet

Länkar:
https://verulamschool.co.uk
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_sv
https://www.isdglobal.org/programmes/education/young-digital-leaders/
https://www.rainbowroominternational.com/salons