intervjuporträtt
Föregående
Nästa

Katarina Brinte

Inom Hotell- och turismprogrammet arbetar vi hela tiden med teori varvat med praktiska övningar. I alla årskurser har eleverna en längre APL-period (arbetsplatsförlagt lärande) där de är ute på arbetsplatser i branschen.
Vi arbetar också med olika kortare uppdrag. Det kan bland annat innebära arbete på en mässa, att servera, att agera seminarievärd eller funktionär på ett event eller att möblera inför ett arrangemang för 1700 personer i samband med en Champions League-match. Detta är roligt för eleverna samtidigt som de lär sig, får ökad branschkunskap och bygger sitt eget nätverk. Genom detta når de en del av de kunskapsmål som ingår i de olika kurserna i utbildningen. Eleverna förbereds noga innan APL-perioderna. Detta ger ökad trygghet när de väl kommer ut, de kan fokusera mer på sitt praktiska lärande och få mer ut av praktikperioden.
Effekten blir en mer omväxlande skolmiljö där eleverna får praktiska erfarenheter och blir därför tryggare i sitt framtida yrkesval. Detta stärker motivationen, ger eleverna bättre självförtroende samtidigt som de får en tydligare uppfattning om vad de vill göra med sina liv. Gör de bra ifrån sig på sin APL har de dessutom extrajobb innan de slutar skolan. De flesta som går hos oss vill dock plugga vidare och vi förbereder dem för detta.

Katarina Brinte, lärare på Hotell- och turismprogrammet, Malmö Fria Läroverk