intervjuporträtt
Föregående
Nästa

Katarina Brinte

Hej! Jag heter Katarina Brinte och jag är ansvarig för Hotell- och turismprogrammet på Malmö Fria Läroverk.

På vårt Hotell- och turismprogram får du en bred kompetens så att du direkt efter din gymnasieexamen kan arbeta inom såväl hotell som konferens- eller turismsektorn. Eftersom dina förvärvade kunskaper hos oss kommer att bli mycket breda så kommer du att få användning av dem vilket yrke du till sist än väljer.

Hos oss får du både en praktisk och en teoretisk utbildning i bland annat service, presentationsteknik, marknadsföring, försäljning samt hur man driver ett företag eller projekt. Detta genom att vi åker på studiebesök samt får besök av föreläsare från olika företag och organisationer. Och kanske viktigast av allt, vårt arbetsplatsförlagda lärande (APL).

I alla årskurser har eleverna en längre APL-period där de är ute på arbetsplatser i branschen. Vi på skolan har ett utvecklat nätverk inom näringslivet vilket innebär att vi kan erbjuda alla elever intressanta praktikplatser med goda möjligheter för extraarbete under skolgången. 

Vi arbetar också med olika kortare uppdrag. Det kan bland annat innebära arbete på en mässa, att servera, att agera seminarievärd eller funktionär på ett event eller att möblera inför ett arrangemang för 1700 personer i samband med en Champions League-match. Detta är roligt för eleverna samtidigt som de lär sig, får ökad branschkunskap och bygger sitt eget nätverk.

Effekten blir en mer omväxlande skolmiljö där eleverna får praktiska erfarenheter och blir därför tryggare i sitt framtida yrkesval. Detta stärker motivationen, ger eleverna bättre självförtroende samtidigt som de får en tydligare uppfattning om vad de vill göra med sina liv. Gör de bra ifrån sig på sin APL har de dessutom extrajobb innan de slutar skolan. De flesta som går hos oss vill dock plugga vidare och vi förbereder dem för detta.